Privacy

Inleiding 
In dit Privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van de praktijken van Gastronomia Villani B.V., (‘we‘, ‘ons‘ of ‘het Bedrijf‘) met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot onze website via https://villani.nl (‘Site‘), of die anderszins persoonsgegevens met ons delen (samen: ‘Gebruikers‘).

Redenen voor gegevensverzameling (doeleinden en grondslag)
Wij verwerken persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; hierna: ‘Persoonsgegevens’) voor de volgende redenen:
– voor gasten die reserveren of bestellen voor take-away, om uw reservering of bestelling te verwerken, op grond van het uitvoeren van een overeenkomst.
– voor bezoekers van onze website, om advertenties aan u te kunnen laten zien, op grond van het gerechtvaardigd belang van ons en toeleveranciers.
– voor bezoeker en gasten die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, om de verzending van de nieuwsbrief mogelijk maken.

Ook zullen wij uw gegevens verwerken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te gebruiken om: (i) van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; (ii) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; (iii) illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; (iv) onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; (v) te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad; of voor (vi) samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Wat voor gegevens verzamelen we?
Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van Gebruikers.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de Site gebruikt (‘ Niet-persoonsgegevens ‘). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardware gegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren.

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens.
Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:
Apparaat informatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van uw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met uw activiteiten via de site.
Registratie-informatie: Wanneer u zich bij onze Site registreert, vragen wij u naar bepaalde informatie, zoals: volledige naam, e-mailadres of fysiek adres en andere informatie. Dit gebruiken we om bestellingen te bezorgen en reserveringen te verwerken.
Reserverings-informatie: Wanneer u een reservering maakt bij ons, vragen wij u naar bepaalde informatie zoals: NAW-gegevens, allergieën, e-mailadres, en uw telefoonnummer of fysiek adres, ook kunnen we informatie toevoegen die u deelt, bijvoorbeeld of u komt eten voor een verjaardag.
Facebook pixel. Facebook plaatst een cookie (_fbp), zodat wij u later advertenties kunnen laten zien.

Hoe ontvangen we informatie over u?
Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:
Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op onze Site, als u belt voor een reservering, of als u deze informatie aan ons geeft in ons restaurant;
Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met uw gebruik van onze services;

Met wie delen we gegevens?
Wij delen de gegevens met de volgende derden:
Onze hosting partij voor het hosten en beheren van onze Site;
Met Facebook, voor advertenties

Uw rechten
U kunt:
Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
Vragen om een overzicht uw persoonsgegevens die wij verwerken.
Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te corrigeren.
Ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons.
Ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.
Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact opnemen met ons via: info@villani.nl.

Bewaren
We bewaren reserveringsgegevens voor een jaar.
Email adressen voor nieuwsbrieven bewaren wij totdat u zich uitschrijft, en daarna alleen om uw uitschrijving vast te kunnen leggen.
Hoe lang gegevens voor advertenties worden bewaard, wordt bepaald door Facebook.

Cookies
Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruikmaakt van onze services.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen.

De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;

b. ‘permanente cookies’ die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaat voorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

Google Analytics
We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. Google plaats hiervoor twee cookies, _gat (1 minuut geldig) en _ga (2 jaar geldig na laatste bezoek).

De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaardenvan Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Google Tag Manager
De Google Tag Manager maakt gebruik van een script voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies, en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.
Bewaartermijn: Verwijderd aan het eind van de sessie.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (zie ook het Privacybeleid van Google).

Facebook
De Facebook-pixel zorgt ervoor dat wij je op op Facebook en Instagram advertenties voor Villani kunnen laten zien, bijvoorbeeld als we een actie hebben.
Bewaartermijn: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan uw eigen Facebook-account, worden bewaard tot u uw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.
Delen: Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Hoe beschermen we uw gegevens?
Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de Site en van uw informatie. Wij maken gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en wij eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

Email marketing
In elke email nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kan afmelden.
Let op: zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kunnen wij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij u niet de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

Zakelijke transactie
We kunnen informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo’n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in het Privacybeleid.

Minderjarigen
We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De Site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via info@villani.nl.

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid
We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’.

Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u algemene vragen hebt over de Site of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@villani.nl.

Gastronomia Villani
Hellingweg 94C
2583WH, Den Haag

info@villani.nl
+31 70 219 61 96

Voor het laatst gewijzigd: 22 maart 2021